Få udført kloakarbejde af en autoriseret kloakmester

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre at den del af kloakken der er på din matrikel er i perfekt stand. Det skyldes at vores kloakker har stor betydning for vores almene sundhed. Tidligere var man ikke klar over, hvor vigtig en faktor kloakken havde og man smed mad og anden affald ud af vinduerne, til stor glæde for f.eks. rotter.

Rotter kan sprede sygdomme fra dyr til mennesker og er man i tvivl om, hvor galt det kan gå, kan man slå den sorte død op på internettet. Her spredte rotterne pest videre til mennesker og man mener at op til 200 milioner mennesker døde. Alene bare i Europa.

Få undersøgt din kloak

Hvis din kloak begynder at lugte eller hvis du har mistanke om at du har fået uvelkommen besøg af rotter, skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Du kan f.eks. slå kloakarbejde i Skive op, når du skal finde en.

Den autoriserede kloakmester undersøger din kloak med et TV. TV inspektionen viser om der er rotter eller om der er et hul i kloakken. Det kan også være at det er stoppet og skal have en slamslugning. 

Hvis inspektionen viser at der ikke er et rottefliter på den del af kloakken, der fører op til huset kan du med fordel få kloakmesteren til at sætte et filter på. Det vil forhindre at rotter kan komme ind i huset via kloakken.

Du må ikke selv undersøge kloakken. Det skal være en autoriseret kloakmester, men du må godt fjerne blade og andet affald omkring kloakken og dermed sikre at det ikke sætter sig fast i kloakken og gør det muligt for blandt andet regnvandet, kan finde vej ned i kloakken. Det er især vigtigt med de store mængder vand vi har fået de seneste par år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *